scoala de soferiscoala de soferiscoala de soferiscoala de soferi
scoala de soferi amsoscoala de soferi informatiiscoala de soferi legislatiescoala de soferi programscoala de soferi tarifescoala de soferi contact

Legislatie

Legi

Ordin nr. 570 din 30.03.2005: privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti

Ordin nr. 570 din 30.03.2005 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti

( Publicat in MO nr. 293 din 07.04.2005 )

Ministerul Administratiei si Internelor

 

Avand in vedere dispozitiile art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, ale art. 67 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003,

in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare,ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

ART. 1

Permisele de conducere straine pot fi preschimbate cu documente similare romanesti in conditiile prezentului ordin.

ART. 2

Pot fi preschimbate cu documente similare romanesti permisele de conducere nationale, eliberate de autoritatile statelor enumerate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin si care:

a) apartin cetatenilor straini care isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania;

b) au fost obtinute in strainatate de cetatenii romani.

ART. 3

(1) Permisele de conducere straine pot fi preschimbate cu documente similare romanesti in conditiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere romanesti. Preschimbarea permiselor de conducere emise de statele cu care Romania a incheiat acorduri bilaterale sau multilaterale se face conform conditiilor prevazute de acestea.

(2) Permisele de conducere eliberate in tarile membre ale Uniunii Europene pot fi preschimbate cu permise de conducere romanesti cu toate categoriile echivalente celor inscrise in documentele straine.

ART. 4

(1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere solicitantii prevazuti la art. 2 vor depune urmatoarele documente:

a) permisul de conducere strain, in original si traducerea legalizata a acestuia;

b) documentul de identitate, in original si copii xerox, respectiv;

- pasaportul si legitimatia de sedere temporara in Romania, in cazul cetatenilor straini;

- pasaportul, adeverinta, buletinul sau cartea de identitate, in cazul cetatenilor romani;

c) fisa detinatorului de permis de conducere, completata prin dactilografiere;

d) fisa medicala completata de policlinica in a carei raza teritoriala solicitantul isi are domiciliul sau resedinta, conform art. 57 lit. c) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 85/2003;

e) avizul psihologic, conform prevederilor art. 57 lit. c) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 85/2003;

f) certificatul de cazier judiciar, conform prevederilor art. 57 lit. d) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 85/2003;

g) declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic si ca titularul acestuia nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc sau strain;

h) chitanta de plata a contravalorii permisului de conducere;

i) doua fotografii color tip permis de conducere.

(2) Dupa primirea si verificarea actelor mentionate se restituie solicitantului documentul de identitate.

(3) In cazul existentei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere strain, preschimbarea acestuia poate fi efectuata numai dupa confirmarea valabilitatii permisului respectiv de catre autoritatile emitente. Aceeasi procedura se aplica si in cazul permiselor de conducere straine pierdute sau furate. Dupa eliberarea permisului de conducere romanesc va fi instiintata autoritatea straina emitenta.

ART. 5

(1) Permisele de conducere straine ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, ale corespondentilor de presa straini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, acreditati in Romania, vor fi preschimbate, cu toate categoriile inscrise in acestea, indiferent de statul emitent.

(2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, aceste categorii de persoane vor depune urmatoarele documente:

a) permisul de conducere strain, in original si traducerea legalizata a acestuia;

b) documentul de identitate, in original si copii, respectiv pasaportul diplomatic si carnetul de identitate;

c) fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere;

d) fisa medicala;

e) chitanta de plata a contravalorii permisului de conducere;

f) o fotografie color tip permis de conducere.

(3) Dupa primirea si verificarea actelor mentionate se restituie solicitantului documentul de identitate.

ART. 6

Dupa preschimbare, permisele de conducere straine vor fi remise autoritatilor emitente.

ART. 7
Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor este autorizata sa intreprinda demersurile necesare pe langa autoritatile straine competente din tarile in care este stabilit un numar semnificativ de cetateni romani, in vederea incheierii unor acorduri bilaterale intre Romania si statele respective pentru preschimbarea reciproca a permiselor de conducere.

ART. 8
Preschimbarea permiselor de conducere straine aflate in curs de preschimbare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin urmeaza fie procedura legala anterioara, fie prevederile prezentului ordin, daca acest lucru este in favoarea solicitantului.

ART. 9
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Instructiunile ministrului de interne nr. 1.120/2000 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000.

ART. 10
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga

Bucuresti, 30 martie 2005.
Nr. 570.


ANEXA

LISTA
cuprinzand statele pentru care permisele de conducere nationale emise deacestea pot fi preschimbate fara examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

1. Republica Albania
2. Republica Armenia
3. Republica Austria
4. Republica Azerbaidjan
5. Republica Belarus
6. Regatul Belgiei
7. Republica Bosnia si Hertegovina
8. Republica Bulgaria
9. Canada
10. Republica Ceha
11. Republica Cipru
12. Republica Coreea
13. Republica Croatia
14. Regatul Danemarcei
15. Republica Araba Egipt
16. Republica Elena
17. Confederatia Elvetiana
18. Republica Estonia
19. Republica Finlanda
20. Republica Franceza
21. Georgia
22. Republica Federala Germania
23. Regatul Hasemit al Iordaniei
24. Republica Irlanda
25. Republica Islanda
26. Statul Israel
27. Republica Italiana
28. Japonia
29. Republica Kazahstan
30. Republica Letonia
31. Republica Libaneza
32. Republica Lituania
33. Marele Ducat de Luxemburg
34. Republica Macedonia
35. Republica Malta
36. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
37. Republica Moldova
38. Regatul Norvegiei
39. Regatul Tarilor de Jos (Olanda)
40. Republica Polona
41. Republica Portugheza
42. Federatia Rusa
43. Serbia si Muntenegru
44. Republica Araba Siriana
45. Republica Slovaca
46. Republica Slovenia
47. Regatul Spaniei
48. Statele Unite ale Americii
49. Regatul Suediei
50. Republica Turcia
51. Ucraina
52. Republica Ungara

amso  |  informatii utile  |  legislatie  |  program  |  tarife  |  contact
(c) 2008 Scoala de soferi Amso. Toate drepturile rezervate.
www.smartart.ro | web . print . id . photo web-director.ro - Director web Romania