Prelucrarea datelor personale

Prin semnarea prezentului document, imi exprim in mod expres si neechivoc consimtamantul cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de catre SC Amso SRL, prin mijloace automatizate sau manuale, direct sau prin partenerii sai in tara sau in strainatate, si ca pot fi fotografiat sau filmat cu ocazia prezentei mele in incinta societatii, cu respectarea cerintelor legale si in conditii sa asigure securitatea si confidetialitatea drepturilor persoanelor vizate, date ce pot fi folosite in scopuri comerciale, si legate de marketing, publicitate, etc. In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, S.C.Amso S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in Regulamentul UE 679/2016. Am luat cunostinta de faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in special urmatoarele drepturi: dreptul la acces de date, dreptul la interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la opozitie, dreptul la stergerea datelor.