Informații utile

Condiții de înscriere

Pentru înscrierea la școala de șoferi, cursantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă vârsta de cel puțin 18 ani pentru categoriile A2 și B, minimum 24 ani pentru categoria A sau 20 de ani și cel puți 2 ani experioență la categoria A2 
- să fie apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria dorită (A, A1 sau B)
- persoanele al căror cazier conține condamnări, trebuie să anexeze în plus la dosar, copie după sentința definivă

Pentru obținerea permisului de conducere, candidatul trebuie:

- să fi absolvit cursurile unei școli de șoferi
- să fie declarat admis în urma susținerii examenului cu poliția (proba teoretică și proba practică)

Se pot înscrie la cursurile școlii de șoferi și să susțină examenul și persoanele care nu au domiciliul în județul Sibiu (dar au viza de flotant), sau personele cu domiciliul în străinătate.