scoala de soferiscoala de soferiscoala de soferiscoala de soferi
scoala de soferi amsoscoala de soferi informatiiscoala de soferi legislatiescoala de soferi programscoala de soferi tarifescoala de soferi contact

Legislatie

Legi

Ordonanta nr. 78 din 24.08.2000: privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania

Guvernul Romaniei
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 412 din 30/08/2000

in temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Romaniei si ale art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


Art. 1. - Vehiculele rutiere pot fi inmatriculate in Romania numai dupa omologarea pentru circulaþia pe drumurile publice de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", denumita in continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor.
Art. 2. - Documentul care atesta omologarea oricarui vehicul rutier pentru circulatia pe drumurile publice este cartea de identitate a vehiculului, prevazuta cu elemente de securizare, eliberata de R.A.R. persoanelor fizice si juridice.
Art. 3. - Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice este de tip sau individuala.
Art. 4. - Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere se solicita de producatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora ori, dupa caz, de persoanele juridice sau fizice roman care le importa sau le introduc in Romania ori le construiesc din piese detasate.
Art. 5. - (1) Omologarea individuala se acorda pentru vehiculele rutiere care au fost anterior inmatriculate in alte tari, celor noi, construite in tara sau importate in serie de cel mult zece bucati de acelasi tip pe an, precum si celor construite din piese detasate.
(2) Omologarea individuala se acorda de catre R.A.R., prin reprezentantele judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de localitatea in care isi are domiciliul sau sediul persoana care solicita omologarea.
Art. 6. - (1) Omologarea de tip se acorda de catre R.A.R. pentru vehiculele rutiere noi, construite in tara sau importate in serie mai mare de zece bucati de acelasi tip pe an.
(2) Daca tipul de vehicul rutier corespunde normelor tehnice de siguranta a circulatiei si de protectie a mediului inconjurator, precum si folosintei careia ii este destinat, R.A.R. elibereaza un certificat de omologare pentru circulatie, contin in descrierea sumara a elementelor care caracterizeaza acest tip de vehicul.
Art. 7. - Producatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora trebuie sa mentioneze in cartea de identitate, primita de la R.A.R. conform art. 2, pe care o elibereaza pentru fiecare vehicul rutier pe care il livreaza, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse in certificatul de omologare pentru circulaþie.
Art. 8. - Eliberarea certificatelor de omologare internationala pentru vehicule rutiere si componentele acestora se face in conformitate cu Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescriptii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor si componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 371/1976, Ministerul Transporturilor si R.A.R. fiind desemnate de Guvernul Romaniei, parte la acordul din 1958, ca "departament administrativ" si, respectiv, "serviciu tehnic".
Art. 9. - (1) Cartea de identitate a vehiculului este documentul care atesta, pentru persoana mentionata ca detinator, dreptul de proprietate asupra vehiculului.
(2) La instrainarea vehiculului detinatorul acestuia va transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului.
Art. 10. - (1) Cartea de identitate a vehiculului contine date despre vehicul si despre persoanele pe numele carora acesta a fost inmatriculat succesiv.
(2) Datele despre vehicul se inscriu de catre R.A.R. si, dupa caz, de producatorul vehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia, pe baza omologarii individuale, respectiv de tip.
(3) Datele despre detinator se inscriu de catre organele de politie care efectueaza inmatricularea, potrivit legii.
Art. 11. - Eliberarea cartii de identitate se face in urmatoarele conditii:
a) In cazul omologarii individuale, precum si in cazul vehiculelor deja inmatriculate, daca vehiculul corespunde normelor tehnice de siguranta a circulatiei si de protectie a mediului inconjurator, precum si folosintei careia ii este destinat, R.A.R. elibereaza cartea de identitate a vehiculului;
b) In cazul omologarii de tip, R.A.R. elibereaza, la cerere, detintorilor omologarii, producatori sau reprezentantii autorizati ai acestora, cartile de identitate corespunzatoare tipului omologat, acestia trebuind sa mentioneze in cartea de identitate, pentru fiecare vehicul pe care il livreaza, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse in certificatul de omologare pentru circulatie, precum si datele de identificare unice ale vehiculului livrat.
Art. 12. - Vehiculele rutiere care nu pot fi identificate de catre R.A.R. datorita alterarii sau lipsei numerelor de identificare a acestora, poansonate de constructor, nu vor fi omologate pentru circulatie. Se excepteaza vehiculele rutiere pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestora.
Art. 13. - (1) Vehiculele rutiere, cu exceptia celor noi, care urmeaza sa fie inmatriculate vor fi supuse certificarii autenticitatii si verificarii tehnice de catre R.A.R.
(2) Pentru vehiculele rutiere aflate la prima inmatriculare in Romania certificarea autenticitatii si verificarea tehnica sunt incluse in procedura de omologare.
(3) Vehiculele rutiere ce urmeaza sa fie reinmatriculate vor fi supuse certificarii autenticitatii de catre ultimul detinator mentionat in cartea de identitate a vehiculului.
(4) Termenul de valabilitate al certificarii autenticitatii este de 30 de zile, iar cel al verificarii tehnice in vederea inmatricularii este similar cu cel corespunzator termenului pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice, in functie de categoria de vehicul.
Art. 14. - Se excepteaza de la prevederile privind inmatricularea vehiculele aparþinand Ministerului Apararii Nationale.
Art. 15. - Pe langa atributiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, Ministerul Transporturilor, prin R.A.R., indeplineste urmatoarele atributii referitoare la omologarea de tip:
a) controleaza, la producator sau la reprezentantii autorizati ai acestuia, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru circulatie si retrage omologarea in caz de neconformitate;
b) solicita producatorului sau reprezentantilor autorizati ai acestuia remedierea gratuita a defectiunilor de fabricatie, constatate in mod repetat la mai multe vehicule rutiere de acelasi tip si care pun sau pot pune in pericol siguranta circulatiei sau protectia mediului; in functie de gravitatea defectiunilor constatate poate solicita producatorului masuri privind retragerea lotului de vehicule, cu interdictia folosirii si remedierii sau cu retragerea din circulatie a acestora.
Art. 16. - Cartile de identitate eliberate de R.A.R. inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonanþe sunt si raman valabile pe toata durata existentei vehiculului sau pana la epuizarea spaþiului destinat inscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori ale datelor de identitate ale detinatorilor.
Art. 17. - (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor va emite reglementarile si normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulaþie pe drumurile publice din Romania.
(2) Reglementarile si normele tehnice prevazute la alin. (1) vor fi actualizate periodic in funcþie de evoluþia legislatiei Uniunii Europene si a caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere.
Art. 18. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonanþe se abroga art. 5-7, art. 8 lit. f) si g), art. 9 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele si remorcile acestora care circula pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 81 si art. 82 alin. (2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector, republicat, cu modificarile ulterioare, precum si alte dispozitii contrare.


PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

Bucuresti, 24 august 2000.

amso  |  informatii utile  |  legislatie  |  program  |  tarife  |  contact
(c) 2008 Scoala de soferi Amso. Toate drepturile rezervate.
www.smartart.ro | web . print . id . photo web-director.ro - Director web Romania