scoala de soferiscoala de soferiscoala de soferiscoala de soferi
scoala de soferi amsoscoala de soferi informatiiscoala de soferi legislatiescoala de soferi programscoala de soferi tarifescoala de soferi contact

Legislatie

Legi

Ordonanta nr. 25 din 29/01/2004: pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere

Guvernul României

Ordonanta nr. 25 din 29/01/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 31/01/2004

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 1 pct. II.25 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,


Guvernul României adopta prezenta ordonanta.


Art. I. - Litera b) a articolului 15 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) utilizarea unor tahografe fara aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate si/sau reparate de agenti economici neautorizati ori a unor tahografe neverificate sau cu termenul de valabilitate depasit;"

Art. II. - Articolul II din Legea nr. 466/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. II. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora normele privind activitatea de control al respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si normele privind modul de aplicare a sanctiunilor pentru operatorii de transport straini. Normele se vor aproba si actualiza periodic prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Normele de autorizare a agentilor economici care verifica, monteaza si/sau repara tahografe se aproba prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei si Comertului va actualiza normele privind aprobarea de model a tahografelor, foilor de înregistrare si cartelelor pentru tahografe. Normele se vor aproba prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legala si se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Ministerul Economiei si Comertului va actualiza periodic normele prevazute la alin. (3), în functie de legislatia comunitara din Uniunea Europeana.

(5) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme proprii privind activitatea de control."

Art. III. - Prezenta ordonanta intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE


Contrasemneaza:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul economiei si comertului,
Mihai Berinde,
secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

amso  |  informatii utile  |  legislatie  |  program  |  tarife  |  contact
(c) 2008 Scoala de soferi Amso. Toate drepturile rezervate.
www.smartart.ro | web . print . id . photo web-director.ro - Director web Romania