scoala de soferiscoala de soferiscoala de soferiscoala de soferi
scoala de soferi amsoscoala de soferi informatiiscoala de soferi legislatiescoala de soferi programscoala de soferi tarifescoala de soferi contact

Legislatie

Legi

ORDONANTA nr. 17 din 24 ianuarie 2002: privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere nationale


In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


CAPITOLUL I: Definitii si dispozitii generale

Art. 1
(1) Dispozitiile prezentei ordonante se aplica transporturilor rutiere de marfuri si de persoane care se efectueaza, integral sau partial, pe drumurile publice din Romania de catre operatorii de transport autorizati in conditiile legislatiei in vigoare, cu respectarea reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice.
(2) Prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), incheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care Romania a aderat prin Legea nr. 101/1994, se aplica operatiunilor de transport rutier international:
a) spre si/sau dinspre tari care sunt parti contractante la acord sau in tranzit prin aceste tari, pentru intreaga deplasare, cand astfel de operatiuni se deruleaza cu vehicule inmatriculate in Romania sau intr-una dintre aceste tari terte;
b) spre si/sau dinspre o tara terta care nu este parte contractanta la acord, in cazul unei deplasari facute in Romania, atunci cand astfel de operatiuni sunt desfasurate cu vehicule inmatriculate intr-una dintre aceste tari.

Art. 2
In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) conducator auto - orice persoana care conduce vehiculul, chiar si pentru o scurta perioada, sau care se afla la bordul vehiculului cu scopul de a-l conduce atunci cand este nevoie;
b) saptamana - perioada cuprinsa intre ora 00,00 a zilei de luni si ora 24,00 a zilei de duminica;
c) perioada de odihna - orice perioada neintrerupta, de cel putin o ora, in cursul careia conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau;
d) pauza - orice perioada de repaus, mai mica de o ora, in cursul careia conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau;
e) masa maxima admisa - masa maxima a vehiculului incarcat, declarata admisa de catre autoritatea competenta;
f) servicii regulate de calatori - serviciile care asigura transportul de persoane, efectuat dupa un program si pe itinerare determinate, aceste servicii oferind posibilitatea transportului pasagerilor intre statii stabilite in prealabil.

Art. 3
(1) Prevederile prezentei ordonante nu se aplica transporturilor efectuate cu:
a) vehicule destinate transporturilor de marfuri, a caror masa maxima admisa, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depaseste 3,5 tone;
b) vehicule destinate transporturilor de calatori care, prin constructie si echipare, sunt destinate sa transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, si sunt folosite in acest scop;
c) vehicule destinate transporturilor de persoane prin servicii regulate al caror traseu nu depaseste 50 km;
d) vehicule a caror viteza maxima admisa nu depaseste 30 km/ora;
e) vehicule apartinand institutiilor din sistemul de aparare nationala, precum si cele apartinand autoritatilor judecatoresti sau care desfasoara activitati de transport de marfuri ori de persoane pentru aceste institutii;
f) vehicule destinate interventiei si intretinerii retelelor edilitare si de protectie impotriva inundatiilor, vehicule destinate administrarii drumurilor, serviciilor de posta, telegraf, telefoane, radiodifuziune si televiziune, vehicule destinate detectarii emitatorilor sau receptorilor de televiziune ori radio, vehicule destinate serviciilor de salubrizare;
g) vehicule folosite pentru stare de urgenta sau destinate actiunilor de salvare;
h) vehicule specializate, destinate serviciilor medicale;
i) vehicule care transporta materiale apartinand circurilor sau targurilor;
j) vehicule specializate de depanare;
k) vehicule supuse testelor rutiere in vederea perfectionarii tehnice, repararii sau intretinerii si vehicule noi ori transformate, care nu sunt impuse in circulatie;
l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri in folos propriu;
m) vehicule folosite pentru colectarea laptelui de la ferme sau pentru aducerea la ferme a bidoanelor cu lapte ori a produselor din lapte destinate hranei animalelor;
n) vehicule utilizate de catre autoritatile publice pentru furnizarea de servicii publice care nu fac concurenta altor operatori de transport;
o) vehicule utilizate de catre intreprinderile agricole, horticole, forestiere sau piscicole pentru transportul marfurilor pe o raza de maximum 50 km in jurul punctului unde vehiculul este parcat de obicei, inclusiv in zonele administrative locale al caror centru administrativ se afla in interiorul acestei raze;
p) vehicule utilizate pentru transportul de deseuri de animale sau carcase care nu sunt destinate consumului populatiei;
q) vehicule destinate transportului de animale vii de la ferme la piete sau invers, precum si de la piete sau de la ferme la abatoarele locale;
r) vehicule utilizate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca spatii de desfacere in pietele locale, pentru operatiunile de vanzare sau utilizate ca birouri mobile ale bancilor, caselor de schimb ori de economii, utilizate in scopuri religioase, pentru imprumutul de carti, casete sau discuri, pentru manifestari culturale ori expozitii si care sunt echipate special pentru astfel de scopuri;
s) vehicule destinate transportului de materiale sau echipamente folosite de conducatorul auto in cursul desfasurarii activitatii sale, in interiorul unei zone cu raza de 50 km in jurul punctului in care vehiculul este garat in mod normal, cu conditia ca astfel de transporturi sa nu constituie principala ocupatie a conducatorului auto si ca aceasta exceptie sa nu aduca atingeri grave sigurantei circulatiei rutiere;
t) vehicule utilizate pentru cursuri de scoala auto in vederea obtinerii permisului de conducere;
u) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrari agricole si forestiere.

(2) Cu conditia ca siguranta rutiera sa nu fie afectata si pentru a da conducatorului auto posibilitatea de a ajunge la un punct de oprire convenabil, acesta poate face exceptii de la prevederile prezentei ordonante atat cat este necesar pentru a asigura siguranta persoanelor, a vehiculului sau a incarcaturii. Conducatorul auto va indica natura si motivul nerespectarii acestor prevederi, prin mentionarea acestora pe foaia de inregistrare a echipamentului de control, pe foaia de parcurs sau in registrul de sarcini.

(3) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate acorda derogari, prin ordin al ministrului, de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante, pentru operatiunile de transport derulate in situatii exceptionale, daca aceste derogari nu pericliteaza in mod grav siguranta circulatiei rutiere.

(4) In cazuri de urgenta Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate acorda, prin ordin al ministrului, derogari temporare, pe perioade ce nu depasesc 30 de zile .


CAPITOLUL II: Timpul de conducere

Art. 4
(1) Durata de conducere cuprinsa intre doua perioade zilnice de odihna sau intre o perioada zilnica de odihna si o perioada saptamanala de odihna, denumita in continuare perioada zilnica de conducere, nu trebuie sa depaseasca 9 ore. Aceasta se poate extinde pana la 10 ore de doua ori intr-o saptamana.
(2) Un conducator auto trebuie ca dupa cel mult sase perioade zilnice de conducere sa aiba o perioada saptamanala de odihna, asa cum este definita la art. 6 alin. (4).
(3) Perioada saptamanala de odihna poate fi reportata la sfarsitul celei de-a sasea zile, daca timpul total de conducere pentru sase zile nu depaseste perioada maxima corespunzatoare pentru sase perioade zilnice de conducere.
(4) In cazul transportului international de calatori, altul decat serviciile regulate, termenii sase si a sasea prevazuti la alin. (2) si (3) se inlocuiesc cu douasprezece si, respectiv, a douasprezecea.
(5) Durata totala de conducere pe parcursul unei perioade de doua saptamani consecutive nu trebuie sa depaseasca 90 de ore.

Art. 5
(1) Dupa o perioada de conducere de 4 ore si jumatate conducatorul auto trebuie sa ia o pauza de cel putin 45 de minute, exceptand cazul in care incepe o perioada de odihna.
(2) Aceasta pauza se poate inlocui cu pauze de minimum 15 minute fiecare, distribuite pe parcursul perioadei de conducere sau imediat dupa aceasta, astfel incat sa se respecte prevederile alin. (1).
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul transporturilor de calatori prin servicii regulate pauza minima poate fi de 30 de minute dupa o perioada de conducere de maximum 4 ore, numai in conditiile in care pauzele in conducere mai lungi de 30 de minute ar stanjeni traficul urban sau daca conducatorii auto nu au posibilitatea sa ia o pauza de 15 minute in timpul celor 4 ore si jumatate de condus, anterior pauzei de 30 de minute.
(4) În timpul acestor pauze conducatorul auto nu poate sa desfasoare alte activitati legate de indeplinirea atributiilor de serviciu.
(5)In sensul prezentului articol, nu sunt considerate activitati legate de indeplinirea atributiilor de serviciu timpul de asteptare si timpul in care nu se conduce, petrecut la bordul unui vehicul in miscare, feribot sau tren.

Art. 6
(1)In fiecare interval de 24 de ore conducatorul auto trebuie sa beneficieze de o perioada zilnica de odihna de cel putin 11 ore consecutive, care se poate reduce de cel mult 3 ori intr-o saptamana la minimum 9 ore consecutive, cu conditia ca o perioada de odihna echivalenta sa fie acordata in compensatie inainte de sfarsitul saptamanii urmatoare.
(2) In zilele in care perioada de odihna nu se reduce in conformitate cu prevederile alin. (1), aceasta se poate lua in doua sau trei perioade separate, in decursul a 24 de ore, una dintre ele fiind de cel putin 8 ore consecutive. In acest caz perioada minima de odihna trebuie marita la cel putin 12 ore.
(3) Pe parcursul fiecarui interval de 30 de ore in care vehiculul este condus de cel putin doi conducatori auto, fiecare conducator auto trebuie sa beneficieze de o perioada de odihna de cel putin 8 ore consecutive.
(4)In cursul fiecarei saptamani una dintre perioadele de odihna prevazute la alin. (1)-(3) trebuie extinsa, prin intermediul perioadei saptamanale de odihna, la un total de 45 de ore consecutive. Aceasta perioada de odihna poate fi redusa la minimum 36 de ore consecutive, daca este luata in locul unde vehiculul este parcat sau unde conducatorul auto isi are domiciliul, ori la minimum 24 de ore consecutive, daca se ia in alta parte. Fiecare reducere trebuie compensata printr-o perioada de odihna echivalenta luata o data, inainte de sfarsitul celei de-a treia saptamani care urmeaza saptamanii in discutie.
(5) O perioada saptamanala de odihna care incepe intr-o saptamana si se termina in saptamana urmatoare poate fi atasata oricareia dintre aceste saptamani.
(6)In cazul transportului de calatori pentru care se aplica prevederile art. 4 alin. (4), perioada saptamanala de odihna poate fi amanata pana in saptamana urmatoare celei in care ar fi trebuit luata perioada de odihna, adaugandu-se la perioada saptamanala de odihna din aceasta a doua saptamana.
(7) Orice perioada de odihna luata ca o compensatie pentru reducerea perioadelor zilnice sau saptamanale de odihna trebuie atasata la o alta perioada de odihna de cel putin 8 ore si trebuie acordata, la cererea persoanei in cauza, la locul de garare a vehiculului sau de domiciliu al conducatorului auto.
(8) Perioada zilnica de odihna poate fi petrecuta in vehicul numai in cazul in care acesta este echipat cu cabina de dormit si cand este oprit.

Art. 7
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (1), in cazul in care conducatorul auto care efectueaza transportul de marfuri sau de calatori insoteste un vehicul transportat pe feribot sau in tren, perioada zilnica de odihna poate fi intrerupta o singura data, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) intervalul de timp al perioadei zilnice de odihna petrecut pe uscat trebuie sa poata fi luat inainte sau dupa intervalul de timp al perioadei zilnice de odihna petrecut la bordul feribotului sau in tren;
b) rastimpul dintre cele doua intervale de timp ale perioadei zilnice de odihna prevazute la lit. a) trebuie sa fie cat mai scurt posibil si nu poate depasi in nici un caz o ora inaintea imbarcarii sau dupa debarcare;
c) pe parcursul ambelor intervale de timp ale perioadei zilnice de odihna conducatorul auto trebuie sa poata avea acces la o cabina de dormit sau la o cuseta.

(2) Perioada zilnica de odihna intrerupta in acest mod trebuie marita cu doua ore.

Art. 8
Platile acordate conducatorilor auto salariati, chiar si sub forma de bonificatii sau prime, in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportate, sunt interzise, cu exceptia cazurilor in care aceste plati nu sunt de natura sa afecteze siguranta rutiera.


CAPITOLUL IV: Obligatiile operatorilor de transport si ale conducatorilor auto

Art. 9
Operatorii de transport rutier au urmatoarele obligatii:
a) sa monteze, prin agenti economici autorizati, aparate de control (tahografe) omologate la autovehiculele rutiere pe care le utilizeaza;
b) sa nu permita plecarea in cursa a autovehiculelor care au aparatul de control defect, nesigilat sau fara suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al transportului;
c) sa verifice pe foile de inregistrare sau pe cartelele conducatorilor auto utilizate modul in care acestia respecta prevederile prezentei ordonante privind perioadele de conducere, de odihna si de repaus si sa ia masurile necesare pentru a impiedica repetarea unor nereguli in acest sens; d) sa angajeze transporturile si sa intocmeasca programul de executare a transporturilor, astfel incat conducatorul auto sa poata respecta prevederile prezentei ordonante privind timpul de lucru, de odihna si de repaus;
e) sa tina evidenta privind timpul de lucru saptamanal si lunar realizat, pentru fiecare conducator auto, si sa le asigure acestora perioadele de odihna prevazute de prezenta ordonanta.

Art. 10
Conducatorii auto au urmatoarele obligatii:
a) sa nu plece in cursa cu aparatul de control defect, nesigilat, fara suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului transport sau fara cartela;
b) sa respecte perioadele de conducere, de odihna si de repaus stabilite prin prezenta ordonanta;
c) sa utilizeze corect aparatele de control, cartelele si foile de inregistrare, completand pe acestea mentiunile necesare;
d) sa nu utilizeze foi de inregistrare sau cartele falsificate ori deteriorate;
e) sa prezinte la cererea organelor de control abilitate, pe parcurs sau la punctele de trecere a frontierei, foile de inregistrare sau cartelele utilizate pentru saptamana in curs si pentru cel putin ultima zi din saptamana precedenta.

Art. 11
(1)In cazul serviciilor nationale regulate de calatori si al serviciilor internationale regulate de calatori care au punctele terminus ale traseului la distanta de 50 km in linie dreapta de la frontiera Romaniei si al caror traseu nu depaseste 100 km, care fac obiectul prezentei ordonante, operatorul de transport va intocmi un orar si un registru de sarcini.
(2) Registrul de sarcini va avea inscrise, pentru fiecare conducator auto, numele, domiciliul si programul stabilit in avans pentru diferite perioade de conducere, alte activitati si programul liber.
(3) Datele prevazute la alin. (2) se inscriu in registrul de sarcini pentru o perioada minima care sa acopere atat saptamana curenta, cat si saptamana care o precede si cea care o urmeaza. (4) Registrul de sarcini va fi semnat de catre persoana desemnata sa conduca efectiv operatiunile de transport sau de catre o persoana imputernicita sa o reprezinte.
(5) Fiecare conducator auto repartizat pentru un serviciu dintre cele la care se face referire la alin. (1) va avea asupra sa un extras al registrului de sarcini si o copie de pe orar.
(6) Registrul de sarcini va fi pastrat de catre operatorul de transport timp de un an de la expirarea perioadei acoperite. Operatorul de transport va furniza un extras al registrului de sarcini si o copie de pe orarul conducatorilor auto implicati.


CAPITOLUL V: Controlul privind respectarea timpului de munca si de odihna de catre conducatorii auto

Art. 12
Controlul are ca obiectiv prioritar verificarea conditiilor de munca ale conducatorilor auto, siguranta rutiera si respectarea principiilor concurentei loiale dintre transportatorii rutieri.

Art. 13
Activitatea de control se realizeaza astfel:
a) operatorii de transport au obligatia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel putin 20% din inregistrari, astfel incat saptamanal sa fie controlati toti conducatorii auto;
b) Ministrerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei are obligatia de a verifica la sediul operatorilor de transport, prin organele de control ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., cel putin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducatorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante, astfel incat sa fie controlata partial activitatea tuturor conducatorilor auto;
c) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are obligatia de a verifica anual, la sediul operatorilor de transport, prin organele de control abilitate, cel putin 1% din totalul zilelor lucrate de conducatorii vehiculelor care fac obiectul acestei ordonante;
d) Ministerul de Interne are obligatia de a verifica autovehiculele in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si pe drumurile publice, in cadrul actiunilor de control proprii sau efectuate in comun cu organele de specialitate apartinand Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;
e) cel putin 15% din totalul zilelor lucrate de conducatorii vehiculelor care fac obiectul acestei ordonante, verificate anual, vor fi verificate in trafic si cel putin 25% din numarul acestora vor fi verificate la sediul operatorilor de transport.

Art. 14
(1) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului respectarii timpului de conducere de catre conducatorii auto pe drumurile publice au dreptul sa solicite deschiderea aparatului de control si sa verifice inregistrarile din zilele anterioare in care s-a desfasurat transportul.
(2) Deschiderea aparatului de control va fi mentionata pe spatele uneia dintre foile de inregistrare, cu indicarea datei, a orei si a datelor de identificare referitoare la organul de control si la institutia careia ii apartine acesta.
(3) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului la sediul operatorilor de transport, inclusiv personalul propriu cu sarcini de verificare a inregistrarilor, au obligatia sa inscrie, dupa efectuarea verificarilor, datele proprii de identificare pe spatele foilor de inregistrare.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica numai in cazul in care vehiculele nu sunt dotate cu aparate de control digitale.


CAPITOLUL VI: Contraventii si sanctiuni

Art. 15
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neluarea masurilor necesare in vederea asigurarii dotarii autovehiculelor cu aparate de control;
b) utilizarea unor aparate de control neomologate, defecte sau desigilate ori a unor aparate de control montate, reparate, etalonate si/sau verificate de agenti economici neautorizati;
c) neasigurarea numarului necesar de foi de inregistrare pentru efectuarea intregului transport sau a cartelei conducatorului auto;
d) neefectuarea controlului intern pe care operatorul de transport este obligat sa-l efectueze cu privire la respectarea de catre conducatorul auto a perioadelor de conducere si de odihna;
e) nerespectarea perioadelor de conducere, de odihna si de repaus;
f) neutilizarea aparatelor de control, a foilor de inregistrare sau a cartelei conducatorului auto ori folosirea defectuoasa a acestora;
g) necompletarea pe diagrama a datelor de identificare a conducatorilor auto si a autovehiculului (in cazul in care vehiculul nu este dotat cu tahograf digital);
h) depasirea de catre conducatorul auto, in mod repetat, a timpului de conducere;
i) acordarea de catre operatorul de transport a unor plati conducatorilor auto salariati, chiar si sub forma de bonificatii sau prime, in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata;
j) nerespectarea limitei de 50 km prevazute la art. 3 alin. (1) lit. s).

Art. 16
(1) Contraventiile prevazute la art. 15 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. a), b), i) si j), cu amenda de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport;
b) cele de la lit. c), d) si e), cu amenda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport;
c) cele de la lit. h), cu amenda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, aplicabila conducatorului auto;
d) cele de la lit. f) si g), cu amenda de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, aplicabila conducatorului auto.

(2) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune in procesul-verbal despre aceasta posibilitate.

(3) In cazul in care contravenientul a achitat jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), orice urmarire inceteaza.

(4) In cazul in care contraventiile prevazute la art. 15 lit. a)-g), i) si j) se repeta de doua ori, se va aplica masura suspendarii pe o perioada de 1-3 luni a licentei de transport a operatorului in cauza.

(5) In cazul in care contraventiile prevazute la art. 15 lit. a)-g), i) si j) se repeta de mai mult de doua ori, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va aplica masura anularii licentei de transport a acestuia.

Art. 17
Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta se constata si se sanctioneaza de catre personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., de catre ofiteri si subofiteri de politie din cadrul serviciilor de circulatie si de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

Art. 18 Contraventiilor prevazute la art. 15 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.


CAPITOLUL VII: Dispozitii finale

Art. 19
Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", va lua masuri pentru ca la proiectarea drumurilor noi, precum si la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente sa se prevada pe marginea drumurilor respective spatii speciale care sa fie utilizate, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante, atat de conducatorii auto, cat si in cadrul operatiunilor de control al respectarii acestor prevederi.

Art. 20
(1) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va organiza instruirea si atestarea personalului propriu imputernicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonante.
(2) Personalul din cadrul Ministerului de Interne si al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, imputernicit pentru controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante, va fi instruit si atestat in cadrul cursurilor organizate de catre aceste institutii.

Art. 21
Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2003, cu respectarea urmatorului calendar:
a) pana la data de 31 decembrie 2003 vor fi dotate cu aparate de control toate autobuzele destinate transportului interjudetean de persoane si autovehiculele destinate transportului de marfa, ale caror mase maxime admise depasesc 15 tone;
b) pana la data de 31 decembrie 2004 vor fi dotate cu aparate de control toate autobuzele, precum si autovehiculele destinate transportului de marfa, ale caror mase maxime admise sunt mai mari sau egale cu 10 tone;
c) pana la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu aparate de control toate autovehiculele destinate transportului de persoane, cu capacitate mai mare de 9 locuri, si autovehiculele destinate transportului de marfa, ale caror mase maxime admise depasesc 3,5 tone.

Art. 22
În termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va emite normele tehnice privind omologarea, montarea si inspectia tehnica a aparatelor de control (tahografelor), normele privind activitatea de control al respectarii prevederilor prezentei ordonante, precum si normele de formare si atestare profesionala a personalului care realizeaza activitatile de montare si inspectie.

Art. 23
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se modifica in mod corespunzator art. 41 si 43 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
Miron Tudor Mitrea p.

Ministrul integrarii europene,
Vasile Puscas, secretar de stat

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu

Ministru de interne,
Ioan Rus
Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 94 din data de 2 februarie 2002

amso  |  informatii utile  |  legislatie  |  program  |  tarife  |  contact
(c) 2008 Scoala de soferi Amso. Toate drepturile rezervate.
www.smartart.ro | web . print . id . photo web-director.ro - Director web Romania